RISE Mühendislik & Danışmanlık

2014 yılında büyük bir akademik tecrübenin üzerine kurulan RISE Mühendislik ve Danışmanlık, aşırı yüklemelere (deprem, patlama, kar ve rüzgar yükleri gibi) maruz yapılar için yaratıcı çözümler sunmayı, bunu yaparken de en güncel mühendislik yaklaşımlarını ve araştırma sonuçlarını birlikte kullanmayı amaç edinmiştir. RISE Mühendislik ve Danışmanlık çalışanlarının özgün yetenekleri yapı ve deprem mühendisliği konularında gereken uzmanlık hizmetlerini sağlamak için gereken şartları sağlamaktadır.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri sağlamak için çok çalışırız. En güncel ulusal ve uluslararası yönetmelik ve dökümanları takip eder ve gerekmesi durumunda araştırır, geliştirir ve en iyi çözümü sunarız.

Mesleki Üyeliklerimiz

Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası
American Concrete Institute

Komisyon Üyeliklerimiz

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Güncelleme Komisyonları
Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası Deprem Sonrası Hasar Tespit Yöntemi Geliştirme Komisyonu

Yönetim Sistemleri Politikamız

İnşaat Mühendisliği sektöründe faaliyet gösteren RISE MÜHENDİSLİK olarak;

Her türlü ürün ve proje hizmetinde, müşteri odaklı çalışmayı benimsemiş deneyimli kadrosu ve teknolojik altyapısı ile büyümeyi kendisine hedef seçmiş, nihai kullanıcıyı hedef alan güncel ürünleri tedarik etmeyi ülke kalkınmasını ve geleceğini de gözetecek misyon yüklenmeyi,yasa ve mevzuatlara uyacak şekilde ve kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini sürekli olarak iyileştirerek insan emeğine saygı duyan bir kuruluş olmayı, şirketin her çalışanının kalite, çevre ve işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerinde görev, yetki ve sorumlulukları belirleyerek ve farkındalık oluşturmayı sağlamak  

RISE MÜHENDİSLİK tarafından gerçekleştirilecek bütün işlerin, çalışanlara ve etkilenebilecek diğer insanlara dönük riskleri önlemek için ilgili yasal şartlara ve uygulanabilir bütün ölçülere uygun olarak yapılmaktadır. Yönetim Sistemleri Temsilcisi işçilerin yaralanmalarını ve çalışanların sağlıklarına gelebilecek riskleri önlemek için bütün tesis ve donanımların düzenli bakımı, korunması ve dikkat gösterilmesi yoluyla güvenli çalışma yerleri,  sistemleri ve yöntemleri sağlamak için sürekli çaba sarf ederler.

Bu politikanın şirket içerisinde yerleştirilmesinden RISE MÜHENDİSLİK yönetim ve denetim personeli sorumludur ve günlük işlerin planlanmasında önceliğin kalite, çevre ve sağlık ve iş güvenliği konularına verilmesi güvence altına alınmalıdır.

Bütün işlemler “Önce İş Güvenliği Gelir”, “ Hiçbir Şey İnsan Yaşamından Daha Önemli Değildir” ve “Çocuklarımıza Güvenli Bir Çevre Mirası” ilkeleri üzerine yapılması Yönetim Sistemleri Politikası olarak belirlenmiş ve benimsenmiştir.

Lütfen Cihazınızı Dikey Konuma Getiriniz

Sending...